Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ > ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 16-11-2012
   
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 16-11-2012
   
 

LINK ΓΣΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την ορθή παραπομπή στα κρίσιμα αυτά Συμπεράσματα, παραθέτουμε τον σύνδεσμο στο πλήρες κείμενο της απόφασης (σελίδες 223-274, παράγραφοι 784-1024).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_193260.pdf