Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.8310/13.3.2017_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒ/ΛΙΩΝ ΑΔΑ:6ΠΗΩ465ΧΘ7-ΤΣΝ
   
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.8310/13.3.2017_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒ/ΛΙΩΝ ΑΔΑ:6ΠΗΩ465ΧΘ7-ΤΣΝ
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.8310/15.3.17