Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΑΔΑ 78ΝΤ465ΦΘΕ-ΡΦΕ Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 ΣΧΕΤ.: Α.Π. 29251/6-10-2016 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6Φ62465ΦΘΕ-ΑΘΒ)
   
  ΑΔΑ 78ΝΤ465ΦΘΕ-ΡΦΕ Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 ΣΧΕΤ.: Α.Π. 29251/6-10-2016 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6Φ62465ΦΘΕ-ΑΘΒ)
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ pdf