Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ν.4369/2016 ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ
   
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ν.4369/2016 ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ _ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΣΤΙΣ Δ_ΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ