Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΑΔΑ:7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
   
  ΑΔΑ:7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ PDF