Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > Απάντηση Γ.Λ.Κ. στό ΥΠ.ΕΣ.(Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς μονίμων υπαλ.ΝΠΔΔ τών ΟΤΑ πού συγχωνεύονται σέ νέο ΝΠΔΔ σύμφωνα μέ τόν νόμο 3852/2010)
   
  Απάντηση Γ.Λ.Κ. στό ΥΠ.ΕΣ.(Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς μονίμων υπαλ.ΝΠΔΔ τών ΟΤΑ πού συγχωνεύονται σέ νέο ΝΠΔΔ σύμφωνα μέ τόν νόμο 3852/2010)
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ pdf