Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ_4_ΑΔΑ:66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ _ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
   
  ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ_4_ΑΔΑ:66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ _ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΑΔΑ:66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ_ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ