Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΑΔΑ:ΩΖΛ5465ΦΘΕ-ΩΘ4 Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Διατάξεις άρθρου 51 ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134)
   
  ΑΔΑ:ΩΖΛ5465ΦΘΕ-ΩΘ4 Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Διατάξεις άρθρου 51 ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134)
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΑ pdf