Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. Ι.Κ.Α. - ETAM 11/ 14-04-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75 Α∆ΑΜ: 16REQ004317085 Α∆Α: 6ΖΥΓ4691ΩΓ-1∆9
   
  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. Ι.Κ.Α. - ETAM 11/ 14-04-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75 Α∆ΑΜ: 16REQ004317085 Α∆Α: 6ΖΥΓ4691ΩΓ-1∆9
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • κειμενο αποφασης pdf