Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΦΕΚ 33 Α/27-2-2016 ΝΟΜΟΣ 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί− κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ− νων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικό− τητα της Δ
   
  ΦΕΚ 33 Α/27-2-2016 ΝΟΜΟΣ 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί− κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ− νων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικό− τητα της Δ
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ pdf