Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ _ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 'Η ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
   
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ _ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 'Η ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΑΔΑ: 7ΑΘ9465ΧΘΨ-Χ8Ε ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΡ/ΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ