Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΑΔΑ:Ψ6ΧΛ465Θ1Ω-ΠΧ8 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».
   
  ΑΔΑ:Ψ6ΧΛ465Θ1Ω-ΠΧ8 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ pdf