Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΦΕΚ 1410 Β 19-5-2016 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνά- ψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρι- σης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπω
   
  ΦΕΚ 1410 Β 19-5-2016 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνά- ψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρι- σης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπω
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ pdf